Diga Colmore Venlo B.V. (K.v.K. Limburg-N 12068454), hierna te noemen Colmore, verleent u hierbij toegang tot www.colmore.nl. Colmore behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van www.colmore.nl aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid
Colmore spant zich in om de inhoud van www.colmore.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.colmore.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle intellectuele rechten van op de Colmore site gebruikte materialen liggen bij Colmore. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Colmore, behoudens en slechts voor zover anders bepaalt in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.