+31 (0)77 324 1930 receptie@colmore.nl
    Disclaimer

Diga Colmore Venlo B.V.

(Kamer van Koophandel Limburg-N 12068454), hierna te noemen Colmore, verleent u hierbij toegang tot www.colmore.nl.

Colmore behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van www.colmore.nl te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Colmore spant zich in om de inhoud van www.colmore.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.colmore.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Royalty
Alle intellectuele rechten van op de Colmore site gebruikte materialen behoren toe aan Colmore. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Colmore, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Neem contact op voor vragen

Neem contact met ons op
Wij zijn een B2B groothandel. Wij verkopen alleen aan bedrijven. Niet aan particulieren
Vul uw bedrijfsgegevens in om toegang te krijgen tot onze Cash and Carry.